• Studie – aip vid autoimmun tarmsjukdom

  2017 publicerades den första kliniska studien som visar att autoimmun kost (AIP) kan ha en kraftfull, läkande effekt på inflammatoriska tarmsjukdomar. 73 % av de patienterna som deltog upplevde att symtomen på sjukdomen försvann eller minskade drastiskt efter bara sex veckor med autoimmun kost.

   

  Innehållsförteckning:

  1. Varför gjordes studien?

  2. Vilka deltog?

  3. Vad var resultaten?

  4. Vad är slutsatsen/summeringen av studien?

   

  I den här studien användes autoimmun kost (AIP) vid en klinik i La Jolla, Kalifornien (Scripps Clinic Medical Group Division of Gastroenterology).

   

  Varför gjordes studien?

  En läkare hade upptäckt otroliga resultat när hennes patienter med de autoimmuna tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit hade börjat äta AIP. Hon ansökte om att få utföra en vetenskaplig undersökning. Studien i sin helhet kan du läsa här: Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet for Inflammatory Bowel Diseases.

   

  Crohns och ulcerös kolit är båda autoimmuna tarmsjukdomar med inflammatoriska tillstånd. De skapar inflammation på tarmslemhinnan. Dessa sjukdomar räknas, tillsammans med mikroskopisk kolit, till den grupp som kallas IBD – Inflammatory Bowel Disease,

   

  Vilka deltog?

  I studien deltog 15 patienter med aktiva symptom, vilket definierades som ≥ 5 på Harvey-Bradshaw-indexet (Crohns sjukdom) eller ≥ 3 på Mayo-score (ulcerös kolit). Dessa enkäter skattar allvarlighetsgrad av sjukdomarna utifrån befintliga symptom. Patienterna hade också antingen erosioner på tarmslemhinnan och/eller förhöjt calprotectin (inflammatorisk markör i blodet). Samtliga patienter hade pågående inflammatorisk tarmsjukdom och alla hade haft IBD i genomsnitt 19 år.

   

  9 personer hade Crohns och 6 hade Ulcerös kolit. Av de 15 deltagarna var 11 kvinnor och 4 män. Patienterna genomförde en elimineringsperiod om 6 veckor enligt AIP och därefter bibehöll patienterna AIP-kosthållningen ytterligare 5 veckor.

   

  Vad var resultaten?

  Redan efter 6 veckor sjönk Harvey-Bradshaw-indexet från i genomsnitt 7 till 3,6 och Mayo-score från i genomsnitt 5,8 till 1,2. Hela 73 % av patienterna (11 av 15 stycken) upplevde redan efter de första 6 veckorna att symtomen på sjukdomen försvann eller minskade drastiskt. Calprotectin sjönk från 471 till 112 efter 11 veckor på AIP. (Två patienter kom inte till uppföljningen och föll därför bort),

   

  Under denna tid fick patienterna även hjälp med att se över livsstilen och gjorde förändringar så de minskade på stress, sov bättre och kom igång med vardaglig motion.

   

  Vad är slutsatsen/summeringen av studien?

  Studien pekar tydligt på att AIP kan ha en väldigt god effektiv för patienter med IBD. Tillsammans med den samlade kliniska erfarenhet som finns från världens kostexpertis visar denna studie också potentialen av AIP-kostens läkande effekter på inflammatoriska tillstånd. Studien är i sig liten, men AIP som metod är på stark frammarch. Sedan denna studie publicerades har ytterligare en klinisk studie genomförts med AIP. Den publicerades våren 2019 och rörde autoimmun hypotyreos eller Hashimotos, som är en störning av sköldkörteln. Du hittar information om den studien här: AIP vid Hashimotos.

   

  Vill du prova AIP?

  Om du bestämt dig för att börja med autoimmun kost kan det vara väldigt bra att ingå i en gemenskap där man kan få råd, tips och stöd. I vår medlemsklubb Paleoklubben ligger fokus på att stötta medlemmarna kring kost och tillfrisknande. Vi har en unik egen FB-grupp där vi ger enklare kostrådgivning plus att du får mängder av fakta och tillgång till veckomenyer med inköpslistor, AIP-skola och hundratals antiinflammatoriska AIP-recept med mera.

   

  BLI MEDLEM – 14 DAGAR GRATIS

   

  Välkommen

  Cecilia Nisbet Nilsson. Lic kostrådgivare och hälsokonsult.

   

  Referens:

  4 Konijeti, Gauree med flera, ”Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet for Inflammatory Bowel Disease”, Inflammatory Bowel Diseases, journals.lww.com, publicerat i november 2017, volym 23.

  Kommentarer

  guest
  0 Kommentarer
  Inline Feedbacks
  View all comments