• Om glutenintolerans

  Sverige högriskland för glutenintolerans (Publicerat i DN)

  Sverige är ett högriskland när det gäller glutenintolerans. En stor internationell studie visar att svenska barn löper dubbelt så hög risk som de amerikanska att drabbas av sjukdomen – som obehandlad kan ge allvarliga komplikationer.
  Sverige är ett högriskland när det gäller glutenintolerans. En stor internationell studie visar att svenska barn löper dubbelt så hög risk som de amerikanska att drabbas av sjukdomen – som obehandlad kan ge allvarliga komplikationer.
  I studien, som är tänkt att pågå fram till 2025, deltar närmare 8 700 barn med särskilda riskgener för diabetes och glutenintolerans (så kallad celiaki) från tre delstater i USA samt Tyskland, Finland och Sverige. Dessa har följts sedan de var nyfödda och är i dag i genomsnitt sex år gamla.
  Det delresultat som nu presenteras i The New England Journal of Medicine bekräftar en rad tidigare antaganden om glutenintolerans. Exempelvis löper flickor nästan dubbelt så hög risk som pojkar att drabbas och sjukdomen är starkt kopplad till ärftlighet.

  Man räknar med att 60–70 procent av befolkningen helt saknar ärftliga anlag och därmed inte löper någon risk alls att drabbas, medan det bland dem med de allra starkaste anlagen är hela en på fyra som utvecklar sjukdomen.
  I snitt är cirka 1,5 procent av normalbefolkningen glutenintolerant, men i Sverige är andelen högre, cirka¬ 3 procent. Svenska barn drabbas dessutom generellt i tidigare år än barnen i övriga länder.
  Många har velat hävda att risken att drabbas påverkas av amningen och när man introduceras för gluten samt i vilken mängd gluten ges under första levnadsåret.
  – Kosten är naturligtvis en viktig faktor, men det är förmodligen betydligt mer komplext än så. Vi kan med studien inte dra några slutsatser om att vällingen är orsaken till den ökade risken hos svenska barn i studien, säger Daniel Agardh, överläkare och docent vid Lunds universitet som lett den svenska ¬delen av studien.
  Enligt honom är det sannolikt kombinationen av de ärftliga riskgenerna och flertalet omgivningsfaktorer som gör att vissa barn drabbas. Det kan vara så att det är en infektion som initialt utlöser sjukdomen. En annan teori är att tarmflorans sammansättning, som skiljer sig åt hos folk i olika länder, påverkar risken.
  Men även inom Sverige finns det tydliga indikationer på att gluten¬intolerans är vanligare i södra än i norra delarna av landet, och något entydigt svar på varför har inte forskarna.
  Den som utvecklar celiaki får leva med sjukdomen hela livet och behandlingen går ut på att helt utesluta gluten från kosten. Att strunta i sjukdomen kan få allvarliga konsekvenser som tillväxtrubbningar, försenad pubertet, benskörhet samt depression och kronisk trötthet, förklarar Daniel Agardh.
  – Den mest fruktade komplikationen är tumörer i tarmkanalen, men det ska påpekas att den risken är liten.

  Fakta. Glutenintolerans/celiaki
  Celiaki är en kronisk sjukdom som drabbar tunntarmens slemhinna, eller tarmluddet, och de som drabbas får leva med sjukdomen i hela sina liv.
  Behandlingen går helt enkelt ut på att helt utesluta gluten från kosten och då läker tarmen ut.
  Symptomen skiljer sig från individ till individ. Vissa upplever knappt några obehag alls och andra drabbas av kräkningar och magont av endast små mängder gluten.
  Källa: Daniel Agard

  Kategorier:
  Taggar:

  Kommentarer

  guest
  0 Kommentarer
  Inline Feedbacks
  View all comments