• Forskning kring Den Läkande Maten

  Hejsan,

  är du intresserad av läkande kost och det autoimmuna protokollet, AIP? I min nya kokbok ”Den Läkande Maten” beskriver jag hur det går till att börja äta med AIP och även varför denna kost hjälper mot autoimmuna sjukdomar, inflammationer, magbesvär, värk och allergier.

  Naturligtvis frågar många ”vad har du för belägg för det här”?

  Jag kan ju själv vittna om att jag blivit helt fri från sjukdom i form av astma, psoriasis, ledvärk och allergier. Och vittnesmålen från andra som blivit hjälpta ökar varje år i tusental världen över. Men det behövs kliniska studier. Jag håller med.

  Här är en alldeles färsk klinisk studie där personerna som ingår i denna är svårt sjuka i ulcerös kolit och crohns. Två elaka autoimmuna sjukdomar. 73 % av de som deltog blev betydligt bättre med AIP under bara sex veckor. Då var det också två som uteblev att rapportera in, så siffran kan ha varit högre.

   

  Här kommer ett utdrag från förordet till min nya bok där Jonas Bergqvist beskriver undersökningen vidare.

  I min roll som utbildare inom evolutions- och funktionsmedicin påtalar jag ofta betydelsen av den paleolitiska kosthållningen för att uppnå god hälsa. Jag arbetar också kliniskt och träffar enskilda klienter som vill läka från diverse livsstilsrelaterade sjukdomar. Majoriteten av dessa sjukdomar orsakas av kroniska inflammationer och den paleolitiska kosthållningen kan ha revolutionerande effekter på just kroniska inflammationer. AIP (autoimmunt protokoll) är en förlängning av den paleolitiska kosthållningen och en väl beprövad metod för att särskilt minska kroniska inflammationer. Man eliminerar under en begränsad period alla livsmedel som potentiellt kan ha en vävnadsirriterande effekt på tarmslemhinnan med inflammation som följd.

  Samtidigt betonas intag av extra näringstäta livsmedel samt en successiv återintroduktionav de eliminerade livsmedlen efter den begränsade perioden. Metoden rekommenderas världen över avkostrådgivare, funktionsmedicinska terapeuter, läkare och annan expertis som är insatta i kosthållningens påverkan på sjukdomsprocesser.

  Ännu är metoden inte särskilt känd inom den traditionella sjukvården, men det är sannolikt bara en tidsfråga. Trovärdigheten för AIP som metod vilar till stor del på den kliniska erfarenhet som ovan nämnda expertis har i anslutning till en rad olika inflammatoriska tillstånd. En nyligen publicerad studie från USA visar också att AIPkan ha en kraftfull, läkande effekt på inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. I studien deltog 15patienter med aktiva symptom, vilket definierades som ≥ 5 på Harvey-Bradshaw-indexet(Crohns sjukdom) eller ≥ 3 på Mayo-score (ulcerös kolit). Dessa enkäter skattar allvarlighetsgrad av sjukdomarna utifrån befintligasymptom. Patienterna hade också antingen erosioner på tarmslemhinnan och/eller förhöjt calprotectin (inflammatorisk markör i blodet).

  Patienterna genomförde en elimineringsperiod om 6 veckor enligt AIP och därefter bibehöll patienterna AIP-kosthållningen ytterligare5 veckor. Redan efter 6 veckor sjönk Harvey-Bradshaw-indexet från i genomsnitt 7 till 3,6 och Mayo-score från i genomsnitt 5,8 5 till 1,2. Hela 73 % av patienterna (11 av 15 stycken) upplevde redan efter de första 6 veckorna att symtomen på sjukdomen försvann eller minskade drastiskt. Calprotectin sjönk från 471 till 112 efter 11 veckor på AIP (!).

  Tillsammans med den samlade kliniska erfarenhet som finns från världens kostexpertis visar denna studie potentialen av AIP-kostens läkande effekter på inflammatoriska tillstånd.

  Studien är i sig liten, men AIP som metod är på stark frammarsch och fler studier är att vänta.

  Jonas Bergqvist

  Utbildare inom evolutions-, livsstils- och funktionsmedicin Leg. sjukgymnast Funktionsmedicinsk terapeut/coach. 

  Köp Boken här

   

  Två recensioner har kommit in till mig hittills:

  Lillemor:

  ”Idag kom nya boken ”Den läkande maten” av Cecilia Nisbet Nilsson i min postlåda o jag måste få uttrycka min glädje . Bläddrar o läser i den. Blir genast inspirerad o lockad att laga nya rätter. Bra gjort, Cecilia!
  Den är bra mkt bättre än förra boken. Nya boken känns värd pengarna. Ja till o med billig för alla sköna recept😊
  Jättebra!!!”

  Harriet:

  ”Hej Cecilia
  För ett par år sedan hade jag en coachning av dig. Jag var nog inte tillräckligt dålig i min sjukdom för det gick i inte så bra för mig att följa paleo trots att du gjorde allt för att hjälpa mig.
  Min nu har jag köpt din nya bok och wow, vad den väckte lusten i mig att ta nya tag. Den har fantastiska recept. Din bok har verkligen inspirerat mig. Tack för den.”

  Kommentarer